trubka Midix Plus

Nová generace vícevrstvé trubky MidiX Plus z materiálu PE-RT, typu II. Vhodná jak pro vytápění, chlazení tak i rozvod TUV. Flexibilita trubek je klíčovým faktorem pro její rychlou instalaci. 

  +   trubky se skládají z 5ti vrstev

  +   kyslíková bariéra tvořená prostřední vrstvou EVOH

  +   prostup kyslíku 10x menší než požaduje norma EN 1264-4

  +   inovativní způsob odvíjení "zevnitř" kluba - žádné kroucení

  +   natištěné údaje o již instalované a zbývající délce po 1 m

rozdělovač SL

Rozdělovač Elite Black-Line je moderní rozdělovač, vyrobený z odolného kompozitního materiálu.
Jednotlivé moduly lze kdykoliv a bez speciálního nářadí přídat či odebrat.

  +   průtokoměr Taconova a regulační ventil pro každý okruh

  +   těla ventilů jsou uložena mimo hlavní osu průtoku

  +   2 až 15 okruhů, možnost jednoduchého rozšíření

  +   možné připojení elektrotermických hlavic, M30 x 1,5

  +   připojení topné vody 1 1/4"

systémová deska Euroflex eXtra

Podlahový systém, který je  vhodný především pro samonivelační stěrky a ostatní, velmi tekuté potěry. Izolační deska je vyrobena z pěnového polystyrenu EPS, který je potažen plastovou fólií o tloušťce 0,8 mm.
Speciální tvar a poloha nopů (výstupků) spolu s tvarovanou fólií redukuje kontakt trubky s deskou na minimum a zajišťuje tak výborné obtečení trubky potěrem - to má za následek lepší přenos tepla do vyrovnávací vrstvy. Rozteč v násobcích 50 mm. 
Možná i diagonální pokládka bez dodatečné fixace svorkami!

 

  +   izolační deska z EPS 200 kPa (resp. 120 kPa)

  +   tloušťky 10/32 a 30/45 mm

  +   bezsponkové uchycení trubky s možností diagonální pokládky

  +   rozteč po 50ti mm

  +   ochranná PS fólie 0,8 mm

systémová deska Europlus TEN

Pouze 1 cm silná deska EPS, po celé ploše opatřena samolepící vrstvou. Trubky se kotví pomocí speciálních sponek skrz kotvící tkaninu s naznačeným rastrem. Novinka v našem sortimentu.

  +  izolační deska z EPS 150 kPa

  +  tloušťka 1 cm

  +  celoplošná samolepící vrstva

systém ZEROMAX

Speciální systém pro rekonstrukce, trubka se pokládá do vyfrézovaného potěru, přímo pod finální krytinu!

  +  podlahové vytápění s "nulovou" výškou

  +  ideální řešení pro "suchou" výstavbu a pro rekonstrukce

  +  velmi malá setrvačnost systému

  +  instalace a služby "na klíč"

systémová deska TF 10/20/30

Velmi odolná a flexibilní systémová deska. Izolace z EPS je potažena pochozí plastovou fólií se speciálním tvarem nopů-výstupků, které zaručují pevné uchycení trubky bez dodatečných spon.

 

  +   izolační deska z EPS 200 kPa (resp. 150 kPa)

  +   tloušťky 10/32 - 21,5/44,5 - 30/45 mm

  +   bezsponkové uchycení trubky

  +   rozteč po 50ti mm

  +   ochranná PS fólie 0,6 mm

systémová deska TF-ACOUSTIC

Velmi odolná a flexibilní systémová deska. Izolace z EPS je potažena pochozí plastovou fólií se speciálním tvarem nopů-výstupků, které zaručují pevné uchycení trubky bez dodatečných spon. Kročejový útlum 29 dB.

 

  +   rozměr desky 1400 x 800 mm

  +   tloušťka 30 / 51,5 mm

  +   bezsponkové uchycení trubky

  +   rozteč po 50ti mm

  +   ochranná PS fólie 0,6 mm

  +   kročejový útlum 29 dB

systémová deska Euroslim

Podlahový systém Euroslim byl vyvinut pro rekonstrukce a případy, kde je zapotřebí menší finální výšky podlahy. Je vhodný pro použití v místech, kde není přípustné velké zatížení stávající konstrukce. Základová deska je vyrobena z tvrdého polystyrenu EPS s pevností v tlaku 200 kPa. 
Přenos tepla z topné vody na povrch zajišťují profily z pozinkovaného plechu, případně další plechové roznášecí desky. Euroslim je určen pro tzv. suchý proces pokládky, kde roznášecí vrstvu pod podlahovou krytinou tvoří sádrovláknité či cementotřískové desky. Je možné použití i speciálních samonivelačních stěrek.!

 

  +  Základová deska - polystyren EPS 200 kPa

  +  λD = 0,033 Wm/K

  +  Tloušťka 25 mm

  +  Trubka 14 x 2 mm

  +  Rozteč 125 mm

systémová deska Europlus FLEX

Zástupce rovných desek, kde se trubka kotví pomocí tacker sponek do pevné kotvící fólie, která brání jejímu vytrhnutí. Díky tvaru sponky je zajištěno dokonalé obtečení trubky mazaninou -> vysoká efektivita.

  +  izolační deska EPS 150 kPa

  +  tloušťka 27 a 44 mm

  +  samolepící přesahy na dvou stranách

  +  rastr 5 x 5 cm

systémová deska Europlus silentium

Rovná izolační deska, na spodní straně opatřená speciální gumovou vrstvou - nepřekonatelný kročejový útlum -37 dB při celkové tloušťce 32 mm.

  +  vynikající kročejový útlum -37 dB

  +  tloušťka desky pouze 32 mm

  +  samolepící přesahy na dvou straná