Rekonstrukce vytápění stropním systémem krok za krokem

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ STROPNÍM SYSTÉMEM V RODINNÉM DOMĚ - ČESKOLIPSKO 

Na jaře roku 2022 nás oslovil investor, který rekonstruuje starší rodinný dům. Začínáme řešit otázku použití vhodného systému a vzhledem k problematice s nízkou výškou podlah a komplikacím s dveřmi při instalaci podlahového vytápění se společně s investorem přikláníme k variantě teplovodního stropního vytápění Leonardo. Investor tak opouští myšlenky s problematikou kopání podlah, odvozu sutin a zbytečně vynaložených financí.

Myšlenku stropního systému umocňuje i instalace tepelného čerpadla AC HEATING, díky kterému bude strop nejen topit, ale i velmi efektivně v letním období chladit.

01

Po zdárném dokončení zednických a stavebních prací nastupujeme v roli technického dozoru a zaučujeme místní sádrokartonářskou firmu na jejich premiérovou montáž stropního systému Leonardo. Místní řemeslníci velmi rychle pochopí způsob montáže a zjistí, že není nikterak odlišný od klasického SDK podhledu, na který jsou léta zvyklí.

Začíná montáž kovového rastru do kříže, tvořeného CD a UD profily, kdy CD profily jsou na přímých závěsech kotveny do trámů stropu. Mezitím topenářská firma instaluje přímo na stávající strop chodby rozdělovač stropního vytápění, do kterého přivede páteřní potrubí z kotelny a zároveň - dle projektu vytápění - z rozdělovače rozvede nad kovovým rastrem předizolované páteřní potrubí pro jednotlivé topné panely Leonardo.

02

Zobrazit reference

Nastává další fáze a topenáře se sádrokartonáři střídá další řemeslo - elektrikář. Ten připraví veškeré vodiče pro světla, reproduktory, regulaci a elektroniku, která prochází skrze stropní systém Leonardo do prostoru. V okamžiku, kdy je elektrikář hotov, není na co čekat - sádrokartonáři se pouští do práce a přesně dle kladačského plánu od Komfort plus instalují jednotlivé panely na připravený kovový rastr. Zde se projeví obrovský benefit systému Leonardo - je to totiž hotový, 50 mm "sendvič", který se skládá z SDK desky s vyfrézovanou drážkou a vnořenou 10 mm trubkou, to vše napevno překryto grafitou izolací.

Sádrokartonář tedy kotví panel Leonardo stejným způsobem, jako standardní desku SDK 12,5 mm s rozdílem, že používá delší šrouby a drží se kladačského plánu. 

03

O úspoře času a efektivnosti zde není pochyb - vše je řešeno jedním krokem, oproti systémům, které jsou složeny z více prvků a musí se instalovat nejprve izolace, poté trubky a až potom vše složitě přiklápět SDK deskami. Právě u dodatečného přiklápění SDK deskou hrozí rizika vzniku vzduchových kapes, nebo např. provrtání trubek, což je u systému Leonardo vyřešeno velmi jednoduše - vypálením trasy vnořené trubky laserem již pri výrobě. Riziko prošroubování trubek v panelu Leonardo je díky tomu nulové ! Plochu 95 m2 stropu mají sádrokartonáři osazenou aktivními panely (panely obsahující trubky uvnitř) za tři dny a následně topenář začíná jednotlivé panely mezi sebou spojovat pomocí fitinek, které díky své konstrukci nezúžují průtok, jsou nerozebíratelné a spoj je 100% těsný. Následovalo zavodnění celého stropního systému a 24h tlaková zkouška, abychom se ujistili v těsnosti všech spojů a až po kladném výsledku tlakové zkoušky se druhého dne sádrokartonáři pouštějí do osazení zbývajících míst ve stropě pomocí tzv. pasivních panelů (panel bez trubek uvnitř). Dále už to všichni dobře známe - bandáž, sádra, finální tmel, obrousit a vymalovat - prostě jako běžný sádrokarton.

Pouhým 15 cm snížením výšky místnosti, vznikl nový, bílý strop, který vytápí i chladí celý dům. Nikde nic nefouká a nehlučí.

Vytápění stropem zde funguje díky sálání a osálání okolních ploch - je to velmi podobné, jako když se venku podíváte do slunce - teplo nikam neuteče a cítíte se velmi komfortně. Krom toho, chlazení stropem je zdravé a velmi příjemné díky teplotě vody ve stropu 17 stupňů Celsia, oproti nezdravé klimatizaci, kde se teplota pohybuje kolem 6 stupňů Celsia.

Již druhý den po instalaci zákazník využívá topení stropem. Je říjen, venku 10 st. a z tepelného čerpadla jde do stropu 30.st voda - víc není potřeba.

04

Ve finále již standardně prohlížíme celý strop termokamerou a tím celé dílo předáváme zákazníkovi.

Jiří Ambrož
Komfort plus

Kontaktujte nás

Fotogalerie