Eurotherm Leonardo

Eurotherm Leonardo

SÁLAVÉ STROPNÍ A STĚNOVé panely LEONARDO

Systém Leonardo umožňuje instalovat stropní nebo stěnové vytápění a chlazení do libovolných prostor.

Tento systém se skládá ze sádrokartonových desek - stropních panelů s již instalovanou trubkou Midix Plus. Deska je pak na vrchní straně zakryta izolační vrstvou (typ dle charakteristiky místnosti).

Největší výhodou je vytvoření velkoplošného vytápění a chlazení v jedné stavební konstrukci.

011: Eurotherm Leonardo 3

Výhody systému Leonardo

 • celoplošné topení a chlazení součástí stropu / podhledu,
 • sálavý systém fyzicky neviditelný,
 • energeticky úsporný,
 • vhodné i do vlhkého prostředí,
 • bezúdržbový systém.
002: Leonardo - komerční prostory

Oblast využití

 • rodinné domy,
 • apartmány,
 • bytové jednotky,
 • hotely,
 • pensiony,
 • kanceláře.

NAVŠTIVTE NÁŠ SHOWROOM

5 odpovědí k systému Leonardo

 1. Nedrží se všechno teplo v horní části místnosti, při vytápění stropními panely Leonardo?
  Ne, protože podíl sálavé složky je u stropního vytápění velmi vysoký, cca 80%. Na rozdíl od radiátorů a jiných vysokoteplotních systémů vytápění jsou tak primárně ohřívány okolní konstrukce a od nich je následně ohříván vzduch. Rovnoměrný průběh teplot tak vytváří komfortní topení.
 2. Je možné použít stropní systém Leonardo také pro chlazení?
  Ano, sálavý stropní systém Leonardo je obzvláště vhodný i pro chlazení. Díky své malé tepelné setrvačnosti dokáže rychle reagovat na požadované změny teploty ve velmi krátkém čase. V kombinaci s řízenou výměnou vzduchu jde o nejlepší způsob chlazení bez nežádoucího proudění vzduchu a hluku.
 3. Je možné instalovat bodová světla, větrací otvory a další prvky?
  Ano. Na pohledové straně panelů jsou laserem vypálené linky, které ukazují přesné uložení trubek v sádrokartonové desce. Je tudíž možné, pokud to nebylo provedeno při projektování, vytvořit v sádrokartonu otvory pro osvětlení, vyústění vzduchotechnických rozvodů nebo jiné prvky zařízení.
 4. Jaká je minimální výška, která je třeba pro instalaci stropního systému?
  Pokud není přítomno zařízení pro úpravu vzduchu nebo zvláštní potřeby projektu, je dostatečných 15 cm. Vychází se z požadované minimální světlé výšky místnosti.
 5. Můžou být regulovány jednotlivé místnosti odděleně?
  Ano, díky regulaci Smart365 lze nastavit požadovanou teplotu v každé místnosti zvlášť, a to v režimu vytápění i chlazení. Regulace ovládá vždy teplotu topné nebo chladící vody na základě nejnepříznivější místnosti. V režimu chlazení navíc neustále hlídá aktuální hodnotu rosného bodu a podle toho upravuje teplotu chladící vody.
08

NEZÁVAZNÁ KALKULACE A POPTÁVKA

BENEFITY stropních panelů LEONARDO

03

Průběh prostorové teploty

VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ

Obrázky popisují průběh teplot sálavého stropního vytápění a chlazení a jeho porovnání s nástěnnou jednotkou typu fan-coil.
S panely Leonardo nedochází k žádnému nepříjemnému proudění vzduchu.

 1. průběh teplot u stropního vytápění
 2. průběh teplot při použití radiátorů
04

Dynamika

MALÁ SETRVAČNOST

Trubka instalována přímo do sádrokartonové desky má díky svému rozměru 10 x 1,3 mm a v kombinaci s geometrií pokládky výbornou přenosovou plochu. To zaručuje vynikající dynamiku topné/chladící soustavy. Termografický snímek chladícího stropu Leonardo znázorňuje teplotu panelu 25,1 °C. 

07

Předávací plocha

PRŮMĚR TRUBEK

Oproti trubkám 8 x 1,1 mm, používaným v tradičních stropních a stěnových systémech, nový systém Leonardo používá trubky o průměru 10 x 1,3 mm. To znamená o 25% větší předávací plochu trubky do sádrokartonové desky.

05

Flexibilita

FLEXIBILNÍ A MODULAČNÍ

Vynikající flexibilita a mnohostrannost systému Leonardo se projevuje jak při projektování, tak při instalaci na stavbě. Základní panely jsou koncipovány s integrovanými trubkami a dvěma samostatnými okruhy. Je tudíž možné rozříznout sádrokartonovou desku a celý panel na dvě zrcadlové části. Každá polovina se tak použije jako samostatnýpanel s jedním okruhem.

06

Instalace

RYCHLÁ A BEZPEČNÁ

Klasické spojování pomocí spojek s O-kroužky bylo nahrazeno axiálním lisováním využívajícím tvarovou paměť materiálu trubek. Po slisování je prostor mezi fitinkou a převlečným kroužkem vyplněn materiálem trubky. Spojování je rychlé a bezpečné, bez běžného nárůstu tlakových ztrát.

 1. spojka 20-10-20
 2. zátka 20-10

KOMFORT & ENERGETICKÁ ÚSPORA

Rostoucí potřeba na zdravé a komfortní prostředí, požadavky na snížení spotřeby energií a závazek k postupnému snižování škodlivých emisí jsou předpokladem k volbě nízkoteplotních technologií. Při stavbě nových, více izolovaných budov i rekonstrukci stávajících staveb je možné používat sálavé systémy s nízkými vstupními teplotami, které přispívají k lepší tepelné pohodě a ke snížení energetické spotřeby.

Doplnění sálavého velkoplošného vytápění a chlazení o vhodný zdroj tepla nebo chladu, vhodnou regulaci (viz Smart365) a případně i o řízenou ventilaci lze vytvořit prostředí, ve kterém je klima (teplota / vlhkost) trvale monitorováno a průběžně regulováno v závislosti na podmínkách v konkrétní místnosti i venkovním počasí.

NEZÁVAZNÁ KALKULACE A POPTÁVKA