Pro projektanty a architekty

Pro projektanty a architekty

Řešení pro projektanty a architekty

Jste u zrodu myšlenky nového rodinného domu, zásadní rekonstrukce bytu či navrhujete nový topný a chladící systém? Máte ve svém okruhu dodavatele profesí, kteří takzvaně nejdou s dobou?

Teplovodní sálavý topný a chladící systém

Naší specializací je teplovodní sálavý topný a chladící systém, který vyřeší většinu problémů při tvorbě Vaší vize o moderním bydlení. 

Zobrazit sortiment

Naše systémy vytápění a chlazení umíme zakomponovat do podlah, stěn i stropů. Finální vizuální efekt je přesně podle Vašich představ aniž by jste museli interiérově pracovat s již zastaralými radiátory či splitovou klimatizací, jež obojí neesteticky zasahují do preferovaného designu. Součástí našeho týmu jsou specialisté s dlouholetou zkušeností jak z domácího trhu, tak především se západními technologiemi, které jsou pro český trh buď neznáme nebo na začátku povědomí široké veřejnosti. Zašlete nám studii objektu, nasdílejte s námi představy zákazníka nebo ho s námi jednoduše propojte a my se postaráme o zbytek. Výsledkem naší práce je projektová dokumentace v rozsahu DSP, DSP+ či DPS všech aktuálně dostupných technologií na trhu.

Máte představu o teplovodním podlahovém vytápění v kombinaci s dřevěnou podlahou? Není problém, naše technologie resp., zkušenosti Vám tento požadavek vyřeší a Vy nemusíte sobě nebo investorovi měnit představy. Je libo využít tepelné čerpadlo zároveň na chlazení, ale investor neakceptuje studenou podlahu. Navrhneme řešení teplovodního stropního systému v různých materiálech, které zajistí jak vytápění tak chlazení objektu. 

Vše společně můžeme probrat v našem novém showroomu, kde Vám i investorovi odprezentujeme aktuální trendy v oblasti vytápění a chlazení a na vlastní kůži můžete pocítit výsledný efekt těchto systémů.

Kontaktujte nás

SÁLAVÉ TEPLOVODNÍ STROPNÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ DETAILNĚ

Řešení pro RODINNÉ DOMY i ADMINISTRAVNÍ BUDOVY

Realizace vytápění do residenčních objektů nebo veřejných budov se může zdát být na začátku zadání totožné. Na prvním místě si každý z nás představí hlavní cíl v zimním období objekt vytopit. Ale jak je to s navazujícími požadavky na akustiku interiéru či splnění požárních požadavků? Zde se nároky již mění a je nutné na to reagovat vhodnými typy technologií, které např. nabízejí v rámci jednoho stavebního kroku hned několik profesí. V rámci dodávaného portfolia stropních systémů vytápění a chlazení nabízíme řešení, které vyřeší akustiku interiéru např. ve školní třídě či kanceláři administrativní budovy nebo splní požadavek na třídu nehořlavosti konstrukčního podhledu v dřevostavbě. 

003: Administrativa 002: Rodinné domy

 

Řešení pro NOVOSTAVBY i REKONSTRUKCE

005: Rekonstrukce

Systémy sálavého vytápění a chlazení navrhujeme jak pro rekonstrukce tak novostavby. V rámci výstavby nových objektů je zdánlivě jednoduché navrhnout nový systém vytápění a chlazení oproti rekonstrukci. Nicméně je nutné pamatovat již při tvorbě dispozic na dostatečné rozměry technické místnosti a u skladeb konstrukcí na správné minimální výšky pro navržení podlahového vytápění či stropního vytápění a chlazení. Obzvláště u rekonstrukcí jsou mnohdy chybějící výšky podlah a nevyhovující statika objektu zásadním problémem navrhnout nízkoteplotní teplovodní systém vytápění.

Náš široký sortiment sálavých systémů se zaměřením na mokrý či suchý proces výstavby pomůže vyřešit na začátku zdánlivě neřešitelný problém.

NABÍZÍME

Spolupráce od návrhu koncepce až po realizaci:

 • návrh prvotní koncepce vytápění a chlazení od zdroje až po regulaci,
 • orientační cenový rozpočet navrhovaných systémů vytápění a chlazení,
 • autorizovaný projekt vytápění v rozsahu DSP / DSP+ / DPS,
 • vytvoření průkazu energetické náročnosti budovy,
 • finální cenový rozpočet systému vytápění a chlazení vč. montáže,
 • koordinace stavební připravenosti pro instalace systémů stropního  vytápění a chlazení,
 • asistence a technická podpora na stavbě v případě realizace generálním dodavatele stavby či lokálním subdodavatelem.

 

KONCEPCE VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Oproti běžným postupům se snažíme klientům nejdříve představit všechny možné varianty systémů, které v dané době a v dané situaci přicházejí v úvahu. Primárně se snažíme uspokojovat aktuální trendy v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které přináší konečnému uživateli teplotní komfort interiéru a nízké provozní náklady. Tepelná čerpadla zažívají v posledních letech zásadní boom, nicméně se mnohdy zapomíná na skutečnost řešit souběžně i rekonstrukci topného systému, který maximálně podpoří dosažení vysokých hodnot účinnosti, tedy finančních úspor. Naší vizí je udržitelný komfort vytápění a chlazení, dlouhá životnost systému vč. zdroje vytápění a chlazení.

006: Stropní vytápění a chlazení LEONARDO 011: Stropní vytápění a
          chlazení SAPP

Hlavním benefitem sálavých systémů je jeho využití jak pro vytápění v zimním období, tak pro chlazení v případě vyšších exteriérových a interiérových zisků. Jako vhodným systémem, kterým lze tuto funkci uspokojit, jsou stropní systémy za předpokladu napojení na reverzibilní tepelné čerpadlo. Pakliže chceme dosáhnout maximálního komfortu v režimu topení a chlazení, nabízí se napojení sálavého stropního systému na tepelné čerpadlo země-voda.

009: Tepelná čerpadla

ORIENTAČNÍ CENOVÁ KALKULACE DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

Mnohdy se stává, že klient preferuje dané řešení, ale ve výsledku zjistí, že cenově neodpovídá jeho možnostem a prioritám. Naším úkolem je architekta či investora seznámit s možnými technologiemi a dané řešení orientačně ocenit vč. montáže. Toto řešení ve výsledku předejde mnohým problémům během výstavby objektu a záměn technologií.

Pro každého investora a jeho rozhodování je důležité znát prvotní orientační rozpočet na různé technologie. Na základě několika definovaných koncepcích vytápění a chlazení jsme připraveni zpracovat indikativní finanční náklady jak na pořízení technologie a její montáž, tak hlavně na provoz. Zde platí, že nejlevnější technologie nebude zároveň tou provozně neúspornější. Díky letitým zkušenostem a dlouhodobé spolupráci s odborníky z řad výrobců tepelných čerpadel, autorizovaných projektantů jsme schopni tento orientační rozpočet zpracovat a dát tak investorovi plnohodnotné informace pro jeho rozhodování.

AUTORIZOVANÝ PROJEKT VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ

Ve spolupráci s výrobcem sálavého vytápění/chlazení, firmou Eurotherm S.p.A., zajistíme detailní výkres stropního vytápění a chlazení. V případě požadavku můžeme zapojit autorizované projektanty v oboru TZB pro ucelený výstup teplovodního topného a chladícího systému s napojením na zdroj. Nedílnou součástí našeho návrhu je i hydraulické propojení zdroje a stropního systému vč. zónové regulace. Díky dlouholeté spolupráci s předními výrobci a dodavateli tepelných čerpadel a jejich specialisty, navrhneme nejoptimálnější typ tepelného čerpadla vzduch-voda nebo země-voda. Projekty mohou být v rozsahu DSP, DSP+ či DPS.

008: Projekt vytápění a chlazení

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, PROVOZNÍ NÁKLADY

Ve spolupráci s energetickými specialisty zpracujeme první orientační porovnání stávajících nákladů na vytápění a budoucích provozních výdajů po instalaci nového obnovitelného zdroje vytápění. Důležitým faktorem je případná návratnost nově instalovaného sálavého systému vč. zdroje, vše vztažené k aktuálním cenám energií. Po zvážení nejvýhodnější technologie budoucím investorem probíhá zpracování PENB.

007: PENB

FINÁLNÍ CENOVÝ ROZPOČET

Po odsouhlasení orientačního rozpočtu na preferované systémové řešení následuje zpracování finálního cenového rozpočtu. Naší prioritou jsou kalkulace, které obsahují mnohdy i opomíjené úkony a s tím spojené náklady. Snažíme se být transparentní v jednotlivých položkách s definicí, co je a není součástí cenové nabídky. Cílem je vytvoření důvěry ze strany zadavatele směrem k dodavateli a ujištění, že takto budeme společně schopni dovést dílo do finální fáze s minimem nebo s úplnou absencí vícenákladů. 

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST STROPNÍHO SYSTÉMU

Od teorie k praxi. Nové technologie si žádají větší důraz na přípravu před montáží a poskytnutí potřebných montážních návodů a výkresů. Na základě dlouhodobých zkušeností s montáží tohoto systému jsme připraveni zajistit na stavbě potřebnou podporu řemeslníkům s cílem hladkého průběhu montáže. Koordinace s ostatními prvky zakomponovanými do podhledu před zahájením montáže je předpokladem pro úspěšné dokončení instalace stropního systému. Pro stavbu definujeme přesné pozice stropních panelů, řezy, skladbu podhledu, pozice páteřních rozvodů apod.

ASISTENCE A TECHNICKÁ PODPORA NA STAVBĚ

Krátce před zahájením montáže stropního vytápění a chlazení resp. během montáže samotné jsme přítomni na stavbě v předem určených termínech a fázích instalace. Montáž sádrokartonového systému stropního vytápění a chlazení je činností převážně pro sádrokartonáře. Proto je nutné řemeslníkům prakticky ukázat způsob montáže, jednotlivé postupy a fáze pro dokončení celé instalace. V průběhu montáže sdk panelů dochází k dílčím úkonům dodavatele topenářské části, tedy je nezbytné jasně definovat rozsah jednotlivých fázích tak, aby na sebe tyto dvě řemesla plynule navazovala.

Naše realizace 

Mezi naše již standardní realizace patří sádrokartonové stropní vytápění a chlazení. Dnes se již nebavíme o nové technologii, ale o systémovém řešení, které klientovi nabídne komfortní chlazení bez použití klimatizačních jednotek.

Z mnoha pohledů je tento systém jasnou volbou, jak nabídnout plnohodnotný systém vytápění a chlazení s minimálními provozními náklady, čistý interiér bez instalovaných radiátorů či nástěnných nebo podstropních chladicích jednotek.

S celým procesem Vás provede náš tým s letitými zkušenostmi a bohatou praxí u instalací teplovodního stropního systému.

012: Montáž SDK rastru
montáž SDK rastru
013: Montáž aktivních panelů
montáž panelů
014: SDK finish
sdk finish
015: Termo foto
termo foto

PŘEJÍT NA REFERENCE