Pro stavebníky

Pro stavebníky

Řešení pro všechny stavebníky

Ne pro každého je snadné se v dnešní době orientovat v dostupných technologiích pro vytápění a chlazení do rezidenčních objektů. Stále se zpřísňující požadavky na dosažení co nejvyšší třídy v energetickém štítku staví investory do nelehké pozice při výběru preferované technologie na vytápění a chlazení. Mnohdy je klient donucen jím preferovaný systém vytápění zcela změnit. 

Nabídneme Vám kompletní řešení vytápění i chlazení 

Zcela běžným standardem naší společnosti je pozvat investory do funkčního showroomu na osobní jednání, kde nezávazně a zcela zdarma získá všechny dostupné informace k podlahovému vytápění nebo stropnímu vytápění a chlazení. Ne vždy jsou klientům známy rozdíly mezi tzv. mokrou a suchou variantou podlahového vytápění, jak funguje topení od stropu, jakým způsobem se dají regulovat jednotlivé místnosti prostřednictvím zónové regulace, popřípadě jaký zdroj vytápění by byl nejvhodnější pro jejich objekt. Ať už to jsou tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, elektro kotle či krby s výměníkem. V této fázi jsme schopni klientovi specifikovat hrubý cenový rozpočet na jednotlivé technologie. 

Zobrazit sortiment

Postup 

Jakmile je známa finální volba technologie pro vytápění, přistupujeme k detailní cenové nabídce vybraných materiálů a navázaných prací.

Po odsouhlasení nabídky a úhradě počátečních nákladů přistupujeme ke zpracování detailních podkladů k pokládce podlahového vytápění, dle potřeb a složitosti technologií volíme typ zpracování projektové dokumentace celého systému vč. hydraulického schématu kotelny.

V případě zvolení zónové regulace Smart365 připravujeme pro investory detailní schéma elektroinstalace a zapojení jednotlivých komponent chytré regulace. 

Zahájení prací určuje stavební připravenost stavby. Po ukončení jednotlivých etap vytápění dochází vždy k předání dané části formou předávacího protokolu uživateli, který je seznámen s instalovanou technologií a časovým harmonogramem dalších prací. Předání kompletního díla je opět za účasti investora nebo jeho stavebního dozoru, přistupuje se k topné zkoušce, seřízení celého systému a zahájení vytápění objektu.

Kontaktujte nás