SmartOne 365

SmartOne 365

Intuitivní ovládání dotykového termostatu zvládne opravdu každý. Prostřednictvím Wi-Fi připojení a uživatelského účtu vedeném na Cloudu Vám regulace navíc umožní řízení systému z jakéhokoliv kouta světa.

SmartOne365

Inteligentní termostat malých rozměrů


Komfort nemůže být standardizován, každý rodinný dům nebo byt je originální na základě toho, kdo ho užívá. Různé typy konstrukcí, rozdílné požadavky osob nebo odlišné venkovní teploty znamenají, že každý objekt vyžaduje komfort šitý na míru.

Řešení, které bude klást důraz na blaho uživatele a zároveň šetřit provozní náklady na vytápění. Tím správným řešením může být SmartOne 365.

 

Technologická evoluce, jistota komfortu 

016: Ikona - pokročilé řízení sálavých systémů

Senzor VOC pro měření kvality vzduchu

Senzory VOC pomáhají určit kvalitu vzduchu měřením těkavých organických sloučenin.

Integrovaný systém START & STOP

Inteligentní regulace neustále vypočítává setrvačnost vytápění v jednotlivých pokojích a nastavuje zapnutí/vypnutí.

018: Ikona - PID regulace

PID regulace

Algoritmus technologie umožňuje řízení sálavého vytápění/chlazení s maximální efektivitou.

020: Ikona - kompatibilita se systémy chytré domácnosti a hlasového ovládání

Kompatibilní se systémy chytré domácnosti a hlasového ovládání

Pomocí zařízení Amazon Echo bude ovládání a kontrola sálavého vytápění jednoduché a bezprostřední.

021: Ikona - správa na platformě CLOUD

Správa na platformě CLOUD

Platforma umožňuje kontrolu systému a grafické zobrazení statistik

Vše pod kontrolou  

08: SmartOne 365 displej

04: Smart365

Jednoduchá správa i několika objektů z jednoho místa

Aplikace Smart365 umožňuje spravovat i více topných systémů v jednotlivých budovách. Veškerá nastavení jsou neustále synchronizována a využívání aplikace je k dispozici i v době krátkodobého výpadku připojení k internetu. Nabízí se tu funkce NFC (Near Field Communication), která je součástí  všech čidel teploty/vlhkosti (Smartpoint). Přiložením chytrého zařízení k čidlu se otevře okamžitě natavení teploty dané místnosti.

03: Hlasové ovládání

Použití systémů hlasového ovládání

Využitím funkce hlasového ovládání bude monitoring a správa vytápění bezprostřední a jednoduchá. Automatizace domácnosti se stává SMART. Požádej Alexu (Amazon Echo) pro zapnutí nebo vypnutí systému nebo pro zvýšení či snížení požadované teploty v místnosti.

05: Funkce AWAY

Funkce „away“

V případě aktivace lokalizace polohy, pokud všichni přihlášení uživatelé opustí nastavený akční poloměr, regulace se sama přepne do polohy „away“, která automaticky přenastaví teplotu do eco režimu pro úsporu provozních nákladů. 
Poloha uživatelů není monitorována.

06: Denní a týdenní program

Denní a týdenní program

Termostat SmartOne 365 nabízí 3 různé teplotní úrovně COMFORT – ECO – NIGHT, které se libovolně mohou nastavit v rámci celého týdne. Nastavené dny se dají jednoduchým příkazem kopírovat a přednastavené hodnoty okamžitě zkopírujete na dny další.

07: Monitoring kvality vzduchu

Monitoring kvality vzduchu vnitřního prostředí

Kvalita vzduchu vnitřního prostředí je základním předpokladem pro zdraví uživatele a jeho komfort. Díky sensorům VOC (těkavé látky) je možné měřit množství škodlivých látek ve vzduchu a tím stanovit, kdy je vhodné řízené větrání prostřednictvím rekuperační jednotky.