Tepelná čerpadla

TEPELNÉ ČERPADLO JAKO ZDROJ PRO PODLAHOVÉ NEBO STROPNÍ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ

009: Tepelné čerpadlo HPA-O Plus

Jedním z nejžádanějších zdrojů na vytápění v dnešní době je tepelné čerpadlo. Jedná se o obnovitelný nízkoenergetický zdroj, který kromě vytápění může nabídnout i funkci chlazení. Tepelná čerpadla berou energii buď ze vzduchu, země nebo vody. Jsou ideální volbou jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce objektů a mohou se instalovat jak v exteriéru, tak i v interiéru.

Instalace tepelného čerpadla na vytápění i chlazení v kombinaci s nízkoteplotním systémem (např. podlahové vytápění nebo stropní vytápění/chlazení) přináší maximální roční úspory a je šetrné vůči životnímu prostředí.

Nezávazná konzultace

Jaké tepelné čepradlo vybrat a zvolit vnější nebo vnitřní provedení?

Jak se liší vnitřní a venkovní provedení tepelných čerpadel?

U tepelných čerpadel vzduch-voda máte 2 možnosti umístění. TČ pro vnitřní instalaci mají svou pozici samozřejmě uvnitř objektu, tedy bez dalších venkovních jednotek. Venkovní TČ vzduch-voda se instalují v exteriéru objektu, ať už těsně u obvodové stěny nebo několik metrů od budovy. Nejčastěji se setkáte s instalací mimo vytápění objekt, ale například v husté zástavbě je vnitřní instalace v poslední době velice žádaná a to převážně díky minimální hlučnosti. Zároveň vnitřní TČ neovlivňuje negativně vnější okolí a vzhled objektu.

Tepelná čerpadla typu země-voda a TČ voda-voda umožňují pouze vnitřní instalaci.

Ať už se jedná o vnitřní nebo vnější instalaci TČ, vždy je cílem tepelné komfort Vaší dománosti.

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

007: Tepelná čerpadla vzduch-vodaTepelná čerpadla vzduch-voda využívají okolní teplotu, tedy čím teplejší prostředí instalace, tím vyšší efektivita a účinnost provozu. Montáž je možná jak u novostaveb, tak rekonstrukcí, ale vždy je efektivnější využít TČ pro podlahové vytápění nebo stropní vytápění/chlazení. Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou z pravidla o něco levnější než čerpadla pro vnitřní instalaci.

Tepelná čerpadla vzduch-voda si berou energii z okolního vzduchu. A přesto, že v době, kdy je největší požadavek tepla, a venkovní vzduch je nejchladnější, pracuje TČ stále s vysokými parametry účinnosti (COP). Tepelné čerpadlo vzduch-voda je možné provozovat i při nízkých venkovních teplotách a to až do -20st.C.

Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda v porovnání s ostatními typy je jednodušší a rychlejší.

TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ-VODA

008: Tepelná čerpadla země-vodaTepelná čerpadla TČ země-voda fungují na principu získávání naakumulované energie v půdě. Oproti tepelným čerpadlům vzduch-voda vykazují vyšší a stabilnější parametr účinnosti COP, a tedy nižší provozní náklady. S ohledem na absenci kompresoru vykazují tyto modely i delší životnost. Velkou výhodou je bezhlučnost, proto je možné instalovat i v interiéru objektu blízko pobytových místností.

U tepelných čerpadel země-voda se instalují podzemní trubky do půdy a to buď formou zemního vrtu nebo zemního kolektoru. V obou případech koluje uvnitř trubek organická solanka, která absorbuje teplo z půdy. Topné médium (voda) předává následně teplo do výparníku tepelného čerpadla a následně do topného systému.

Velice účinným je i systém chlazení, kdy bez pomoci kompresoru dokáže tepelné čerpadlo země-voda vychladit interiér např. prostřednictvím stropního systému Leonardo.

Kontaktujte nás ohledně technického a cenového návrhu tepelného čerpadla pro Váš objekt. 

Zobrazit kontakty