SUCHÝ SYSTÉM

Systém vyvinutý pro "suchou" pokládku podlahového vytápění, bez zalévání klasickým potěrem. Roznášecí vrstva je zde nejčastěji tvořena sádrovláknitými deskami, které jsou položeny přímo na roznášecí pozinkované plechy 

  +  malé statické zatížení

  +  vhodné pro rekonstrukce a dřevostavby

  +  rychlá odezva na regulační zásahy

  +  pro trubky Midix Soft DN 14

1 - pozinkované roznášecí plechy

2 - izolace EPS 200 kPa

Další výhodou, kromě malého statického zatížení, je výsledná výška celé skladby podlahového vytápění. Trubka 14 x 2 mm
je umístěna v pozinkovaných roznášecích plechách těsně pod roznášecí vrstvou ze sádrovláknitých desek. Výsledkem je malá setrvačnost celého systému, který tak rychle reaguje
na požadované změny teplot.

MALÉ ZATÍŽENÍ A VÝŠKA

Euroslim je díky svému malému zatížení obzvláště vhodný
pro různé dřevěné nástavby, kde by kvůli statickému zatížení nemohl být použit klasický způsob podlahového vytápění (měrná tíha systému Euroslim se sádrovláknitou deskou
tl. 18 mm je 32 kg/m2).

PODLAHOVÉ PRVKY FERMACELL

Podlahový sádrovláknitý prvek fermacell se skládá ze dvou slepených sádrovláknitých desek fermacell tloušťky 12,5 mm. Desky jsou navzájem přesazené, čímž vytvářejí 50 mm širokou polodrážku.

katalog ke stažení