Suché podlahové vytápění

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – SUCHÁ SKLADBA

V tomto článku se zaměříme na argumenty, kdy je možné či nutné zvolit variantu suché pokládky podlahového vytápění. Z pohledu pořizovacích nákladů je vždy ekonomičtější využít běžný systém podlahového vytápění, tedy zalití potěrem, ať už jde o beton či anhydrit. Nicméně jsou situace, kdy mokrý systém využít nelze a v tomto případě přichází na řadu systém suchý, který danou problematiku může vyřešit.

KDY ZVOLIT SUCHÝ SYSTÉM

Pokud si alespoň na jednu z níže položených dotazů odpovíte NE, musíte zvolit suchý systém:

07: Euroslim skladba 2

1. Z POHLEDU STATIKY, JE MOŽNÉ ZALÍT PODLAHOVÉ TOPENÍ POTĚREM?

Váha mokrého systému na m2 se udává cca 300 kg, zatímco váha suchého systému je 10ti násobně nižší, tedy cca 30 kg.

01: Euroslim 2

2. MÁTE VÝŠKU MINIMÁLNĚ 7 cm VE SKLADBĚ PODLAHY PRO SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ + NÁŠLAPNOU VRSTVU?

Standardní výška mokrého systému s 10mm izolace + špunty měří 32mm a k tomu minimální výška anhydritu 35mm nad úroveň teplovodního se rovná 67mm. Při zaokrouhlení tedy 7 cm + nášlapná vrstva. Výška suchého systému je 25mm + 25mm roznášecí vrstva + nášlapná vrstva

05: Mokrý systém podlahové topení

3. VYHOVUJE VÁM DLOUHÁ DOBA ZRÁNÍ POTĚRU PO VYLITÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ?

Běžný potěr je pochozí cca 2 dny po vylití. Tím ale vše nekončí. Veliké množství vody v potěru vede k dlouhému procesu, kdy se voda postupně odpařuje a v interiéru vzniká vysoká vlhkost. Právě díky vysokým hodnotám vlhkosti není možné z technologických důvodů pokračovat v instalaci některých dalších profesí a materiálů (podlahy, dveře, sdk podhledy apod.)

Měření termokamerou

4.  AKCEPTUJETE DLOUHOU DOBU NÁTOPU A SETRVAČNOST TEPLOVODNÍHO SYSTÉMU?

Individuálně dle situace a klienta, ne všem vyhovuje dlouhá doba, než začne mokrý podlahový systém sálat energii do prostoru. Stejně tak doba, po kterou systém ještě topí, i když termostat již vytápění vypnul, nemusí všem vyhovovat. Tato doba se počítá v jednotkách hodin, zatímco suchý systém tento čas zkracuje na desítky minut.

SUCHÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ EUROSLIM

V případě, že daná situace na stavbě vede k výběru suchého systému podlahového vytápění, můžeme zvolit systém Euroslim. Systém má svou konstrukční výšku 25mm, která se skládá z perforovaného polystyrenu s tvrdostí (napětí v tlaku při 10% deformaci) 200 kPa. Jednotlivé desky disponují zámky pro perfektní vzájemné propojení. Jako vodič tepla zde slouží 2 typy pozinkových plechů, které se vkládají perforací v EPS a vytváří tak trasu pro vložení potrubí v rozteči 12,5cm. Trubka určena pro suchý systém Euroslim má specifikaci MIDIX PLUS 14x2mm a dodává ve dvou návinech 140m a 630m. Samozřejmostí je dilatační obvodový pás a krycí PE folie.

04: Euroslim Skladba

ROZNÁŠECÍ VRSTVA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Jak už bylo zmíněno, u suchého systému Euroslim se neaplikuje jako roznášecí vrstva potěr (beton, anhydrit) ale používá se sádrovláknitá deska, například Fermacell 2E22, která je přímo určená pro podlahové vytápění. Nabízí se ve 2 různých skladbách a to 2x10mm nebo 2x12,5mm. Jednotlivé desky jsou k sobě pevně spojeny a tvoří ucelenou montážní desku s konstrukční výškou 20mm nebo 25mm.

03: Euroslim Fermacell

JAK JE TO S VÝKONEM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ EUROSLIM

Možná si pokládáte otázku, zda není suchý systém podlahového vytápění méně výkonný než tradiční mokrý systém a zda je schopný uspokojit tepelné požadavky budovy a danou místnost vytopit. Základem je vždy tepelná ztráta objektu či místnosti, kde chceme suchý systém aplikovat. V momentu, kdy tuto hodnotu známe, můžeme začít ověřovat, s jakou hustotou potrubí a typem nášlapné vrstvy můžeme uvažovat tak, abychom místnost vytopili na požadovanou teplotu. Uvedené hodnoty platí pro výpočtovou interiérovou teplotu 20 ℃ deltu mezi teplotou vstupní vody a vody na zpátečce 5 K. Na výběr máme 2 možnosti roztečí 12,5cm nebo 25cm.

Například při vstupní teplotě topné vody 40 ℃, rozteči 12,5 cm a dlažbě jako finální nášlapné vrstvě můžeme počítat s výkonem 103 W/m2.

06: Tabulka - výkon podlahového topení

Produkty

Eurotherm Zeromax

Systém podlahového topení s nulovou stavební výškou vhodné pro rekonstrukce i novostavby. Vzniká frézováním skladby k podlaze, takže trubka může být vložena do takto vytvořených frézovacích drážek.

Více informací
Eurotherm Zeromax

Eurotherm Euroflex TF

Vyniká svojí robustností a zvýšenou odolností proti deformaci. Speciální tvar špuntů umožňuje dokonalý kontakt trubky s potěrem čímž docílí ještě lepší přenos tepla než běžné desky na trhu.

Více informací
Eurotherm Euroflex TF

Eurotherm TF acoustic

Systém podlahového vytápění a chlazení Euroflex TF acoustic vyniká kročejovým útlumem - 29 dB a zvýšenou odolností proti deformaci. Speciální tvar špuntů umožňuje dokonalý kontakt trubky s potěrem čímž docílí ještě lepší přenos tepla než běžné desky na trhu.

Více informací
Eurotherm TF acoustic

Eurotherm SL - rozdělovač

Rozdělovač Eurothem SL pro podlahové vytápění. Rozšiřitelné rozdělovače SL jsou již sestavené, jednoduše modulované díky inovativnímu systému Screw&Lock.

Více informací
Eurotherm SL - rozdělovač