Stropní chlazení

Stropní chlazení podrobně

Pokud uvažujete o chlazení vašeho interiéru, ať už se jedná o objekt k bydlení nebo nebytové prostory pro Vaše podnikání, máte na výběr na českém trhu několik dostupných technologií.

Klimatizace

Klimatizační jednotky se skládají z venkovní jednotky a jedné či více vnitřních nástěnných nebo podstropních jednotek, které jsou mezi sebou propojeny předizolovaným měděným potrubím a napuštěny ekologickým chladivem.

Tento typ chladících jednotek je běžně užívaný a všem dobře známý. Většina z nás má zkušenost např. z hotelových pokojů, kdy buď stavebně přiznaná nebo za mřížkou v podhledu schovaná vnitřní jednotka chrlí studený vzduch do pokoje s cílem místnost vychladit. Provoz této jednotky nelze neregistrovat ať už z pohledu nepříjemného proudění studeného vzduchu tak hlučností. Dalším vedlejším efektem je víření prachu a bakterií.

Vnitřní jednotky pracující se studenou vodou

V podobném duchu můžeme popsat vnitřní jednotky pracující se studenou vodou, běžně s navrženým teplotním spádem 7/12st.C, tedy velice nízká sedmistupňová teplota vody na vstupu do vnitřní jednotky resp. vracející se ohřátá dvanáctistupňová voda. Efekt těchto jednotek je velice podobný těm splitovým, kdy opět čelíme nepříjemnému proudění studeného vzduchu, hlučnosti, víření prachu či bakteriím. Výhod tyto jednotky nemají mnoho, nicméně jedna z nich může být např. rychlé vychlazení daného interiéru od momentu zapnutí. Nevýhodou kromě výše zmíněných nedostatků je brzké vrácení původních teplot po vypnutí jednotky. Každá taková to vnitřní jednotka musí být napojena na odvod kondenzátu, protože v rámci provozu je překračována hranice rosného bodu, tedy dochází ke kondenzaci vody obsažené ve vzduchu.

Systém stropního chlazení

Čím dál více populární je systém stropního chlazení. Tato technologie se uplatňuje hlavně ve spojení s instalací tepelných čerpadel s reverzibilním chodem. Díky reverznímu chodu tepelného čerpadla může jednotka kromě topné vody pro zimní období vyprodukovat i vodu chladnou pro letní období.

01: Alternativa klimatizace

Jak už bylo zmíněno výše, stropní chlazení je systém teplovodní, tedy hlavním médiem je voda, v režimu chlazení je to samozřejmě voda studená. V tomto případě je nutné napojení na tepelné čerpadlo, ať už to je typ vzduch-voda nebo země-voda. V obou dvou případech je se pohybuje teplota vody pro chlazení od 16st. C výše. Právě tato hodnota je klíčová z pohledu provozních nákladů, protože při těchto pracovních teplotách dosahuje tepelné čerpadlo daleko větší účinnosti, tedy nižších provozních nákladů než v případě vnitřních chladících jednotek pracujících se 7 stupňovou vodou.

05: teplotní spád

Instalace stropního chlazení

Instalace stropního systému chlazení není složitá, ale vyžadujete oslovení zkušeného dodavatele se zkušenostmi a také řešení návrhu rozložení jednotlivých panelů již v počátku všech prací. Vzhledem k tomu, že stropní chlazení  tvoří samotný stropní podhled, je nezbytné řešit souběžně ostatní profese jako osvětlení, reproduktory, světlíky, vzduchotechnické vývody apod. Tato koordinace jednotlivých profesí je nezbytná a doporučuje se zastřešit všechny kroky zkušeným projektantem, který zkoordinuje jednotlivé prvky použité v podhledu.

06: Projekt stropního chlazení

Spolehlivý a zkušený dodavatel stropního systému chlazení nabídne službu spočívající v projektové dokumentaci, která detailně specifikuje použité typy panelů a jejich rozložení. 

Máte zájem o stropní systém vytápění a chlazení? Kontaktujte nás! 

Zvolte si správnou technologii

Samotný návrh, výsledný chladící výkon na m2 či způsob instalace stropního chlazení závisí na zvolené technologii. Primárně můžeme oddělit typ objektu, pro který chceme stropní chlazení využít. Sádrokartonový systém bude lépe vyhovovat prostorám pro residenční využití, zatímco metalický stropní systém najde uplatnění v objektech komerčních. Samotnou kapitolou jsou dřevěné systémy, které osloví majitele s vysokými nároky na design interiéru.

Vždy se jedná ale o kotvení panelů na předem připravený kovový rastr, ať už se jedná o běžnou sádrokartonovou konstrukci či speciální typ rastrování pro systém metalický a dřevěný. Ve všech případech je potřeba počítat se snížením světlé výšky interiéru. 

Nejpoužívanější systémy stropního chlazení a vytápění - Eurotherm Leonardo a Eurotherm SAPP

Chladící výkon

Výsledný chladící výkon závisí vždy na výstupní teplotě vody do stropního systému tak samozřejmě na celkové ploše aktivních panelů. Čím větší plocha aktivních panelů stropního systému a nižší hodnota vstupní vody, tím větší celkový chladící výkon. S ohledem na absenci odvodu kondenzátu tohoto systému je nutné obezřetně přistupovat k hodnotě výstupní chladné vody do stropního systému a to samozřejmě z důvodu tvorby kondenzace.

Zde platí definice překročení hodnoty rosného bodu, zjednodušeně můžeme konstatovat, že rozdíl mezi prostorovou teplotou vzduchu a teplotou média nesmí překročit 8st. C (K). S ohledem na prevenci proti překročení rosného bodu se zpravidla navrhuje teplotní spád 16/19st.C a dle toho lze definovat celkový chladící výkon na m2.

Chladící výkon
Chladící výkon

Stropní chlazení je v dnešní době jednou z nejžádanějších technologií pro chlazení interiéru. Výsledný efekt nadchne každého uživatele svou bezhlučností a absence jakéhokoliv proudění studeného vzduchu. Systém je bezúdržbový a nabízí dokonalý komfort v podobě příjemného klima během celého letního období. Z pohledu provozních nákladů se jedná o nejúspornější možné řešení a v případě napojení na tepelné čerpadlo země-voda jsou výsledné náklady téměř nulové.

DomluVte si nezávaznou schůzku

Nabídka stropních systému pro CHLAZENí i vytápění

04: Eurothem Leonardo

LEONARDO

SÁDROKARTONOVÝ SYSTÉM STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ

Více informací

02: SAPP

SAPP

METALICKÝ SYSTÉM STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ

Více informací

03: Climacustic

CLIMACUSTIC

DŘEVĚNÝ SYSTÉM STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ

Více informací

DomluVte si nezávaznou schůzku

Produkty

Eurotherm Leonardo

Sádrokartonový systém Leonardo je tvořen aktivními a pasivními panely, které v zimním období zajišťují vytopení dané místnosti, zatímco v letních měsících vytvoří dokonalý komfort v režimu chlazení.

Více informací
Eurotherm Leonardo

Eurotherm SAPP

Metalický systém SAPP je tvořen hliníkovými lamelami s potrubím, které v zimním období zajišťují vytopení dané místnosti, zatímco v letních měsících vytvoří dokonalý komfort v režimu chlazení.

Více informací
Eurotherm SAPP

Fantoni Climacustic

Dřevěný systém CLIMACUSTIC je tvořen aktivními a pasivními lamelami, které v zimním období zajišťují vytopení dané místnosti, zatímco v letních měsících vytvoří dokonalý komfort v režimu chlazení.

Více informací
Fantoni Climacustic