Teplovodní stropní vytápění

Stropní vytápění podrobně

Naše společnost KOMFORT PLUS s.r.o. se specializuje na moderní systémy podlahového a stropního vytápění a chlazení. Naši práci stavíme na individuálním přístupu ke každému zákazníkovi, od návrhu topného systému až po realizaci. Přinášíme nové trendy a technologie v podobě teplovodního systému na vytápění a chlazení a to jak podlahou, tak stropem.

Teplovodní systém stropního vytápění od společnosti KOMFORT PLUS

Technologie stropního vytápění se v současné době řadí mezi nejprogresivnější způsoby, jak vyřešit topení ve stávajících objektech nebo novostavbách a to z několika důvodů. V prvé řadě si musíme uvědomit, že se jedná o systém teplovodní, tedy že pracuje na bázi vody, která se může ohřívat v různých zdrojích vytápění jako jsou plynové kotle, elektrické kotle, za určitých podmínek v kotlích na tuhá paliva, tak samozřejmě v dnešní době velice populárních tepelných čerpadlech. Tímto širokým spektrem zdrojů se zároveň nabízí flexibilita při výběru nejvhodnějšího zdroje vytápění pro Váš objekt.

Vysokoteplotní nebo nízkoteplotní systémy

Teplovodní vytápění v principu dělíme na vysokoteplotní nebo nízkoteplotní systémy. Historicky jsou všem dobře známy teplovodní radiátory, které pracují s vyšším teplotním spádem, tedy jim říkáme vysokoteplotní systém. V minulosti se radiátory dimenzovaly na spády 75/55st.C, po nástupu kondenzačních plynových kotlů se tento spád ustálil na 55/45st.C. Naopak modernější teplovodní podlahové vytápění pracuje s teplotami do cca 40st.C v nejchladnějších dnech a proto jim říkáme systém nízkoteplotní.

02: Radiátor ne

Aktuální situace ve světě z pohledu cen energií, důrazu na snižování energetické náročnosti budov a tím spojené systémy vytápění s obnovitelnými zdroji energie, vede k masivnímu nárůstu instalací tepelných čerpadel, které se řadí do kategorie nízkoteplotních zdrojů. Bohužel samotnou výměnou nízkoteplotního zdroje vytápění na stávající vysokoteplotní systém vytápění (radiátory) nevede k požadované úspoře provozních nákladů na vytápění.

Důvod? Nově instalované TČ pracující na vysoký teplotní spád (55st.C) dosahuje dramaticky nižší účinnosti (COP – coefficient of performance) a samozřejmě také kratší životnosti. Kromě samotné výměny TČ za elektrický kotel je tedy nutné uvažovat i o výměně vysokoteplotního systému (radiátory) za nízkoteplotní, tedy např. podlahové vytápění.

01: teplotní spád

Jak ale řešit u starého domu výměnu zdroje vytápění, např. ze starého elektrického kotle na tepelné čerpadlo, když není možná nebo žádoucí výměna stávajících radiátorů na podlahové vytápění? Jako optimální řešení se nabízí systém stropního vytápění.

Teplovodní systém stropního vytápění 

Námi nabízené stropní vytápění je systém teplovodní, pracuje na bázi nízkých teplot vody, tedy se jedná o systém nízkoteplotní. Ohledně této technologie panuje velká nejistota, která ale pramení z neznalosti principu fungování. Nejčastěji kladenou otázkou je, „jak to může fungovat, když teplo stoupá nahoru“? Pro vysvětlení je potřeba ještě zmínit dva pojmy, konvekce a sálání. Konvekční teplo je fyzikální jev vyskytující se u radiátorového systému, zatímco u podlahového či stropního vytápění pracujeme s pojmem sálání. Každý z nás si umí představit, jak slunce umí zahřát i v zimě, stejně tak na jakém principu funguje infrasauna.

Oba dva příklady znamenají sálání, tedy stejný princip jako stropní vytápění. V našem případě tedy stropní systém nahradil např. sluneční paprsky a jeho sálání dopadá na všechny plochy jednotlivých konstrukcí v místnosti (stěny, podlaha, nábytek atd.), které absorbují dodanou energii a následně sami energii sálají do prostoru. Výsledkem tohoto procesu je ustálená teplota napříč celým interiérem. Na základě parametrů použitého panelu pro stropní vytápění a teplotě vstupní vody do systému vytápění je definován výkon na m2 ve wattech (W/m2). Pakliže vezmeme nejvýkonnější panel pro náš modelový případ, můžeme počítat s výkonem 90 W/m2, který následně vynásobíme plochou stropu (v případě rovných stropů se plochu stropu rovná ploše podlahy).

03: Stropní vytápění Leonardo

Stropní panely Leonardo

Jelikož mají stropní panely Leonardo jasně definovaný rozměr (celkem 4 možné rozměry), nelze obsadit celou plochu stropu aktivními panely (panel s potrubím, který topí), ale část tohoto stropu musí být pokryta panely pasivními (panel bez potrubí, který netopí). Dle zkušeností můžeme počítat cca 70-80% pokrytí aktivními panely. Celkový výkon stropu se tedy definuje plochou stropu v m2 x 90 W/m2 x 0,75. Údaj o celkovém výkonu stropního vytápění ale ještě nezajišťuje informaci, zda jsme schopni interiér vytopit na požadovanou prostorovou teplotu. Pro výsledné vyhodnocení potřebujeme znát tepelnou bilanci daného objektu, nejlépe dle jednotlivých místností ve Wattech. Pokud má výsledný výkon stropu vyšší hodnotu než tepelnou ztrátu místnosti/objektu, můžeme konstatovat, že nám stropní systém pokryje tepelné ztráty, resp. že nám prostor vytopí.

Projektová dokumentace stropního vytápění

Všechno začíná od projektu. Často se stává, že projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) se stává závazným podkladem pro instalaci technologie vytápění, přestože neobsahuje podstatné technické informace. Dalším běžnou praxí během výstavby je skutečnost, že požadovaný typ systému vytápění se liší od DSP, což může vést k zásadním problémům funkčnosti celého systému.

Abychom se vyhnuli výše uvedeným úskalím, je základem vytvoření nové dokumentace, ušité na míru daného objektu a budoucímu stavu systému vytápění, v našem případně vytápění stropního. Na základě podkladů v DWG vytvoříme finální dokumentaci v rozsahu provedení stavby (DPS), dle které je možné detailně rozklíčovat technické nároky a specifikace systému stropního vytápění.

05: Projektová dokumentace pro stropní vytápění

Za sebou máme již mnoho instalací tohoto typu, kdy jsme reagovali na požadavky investora či architekta a výsledkem jsou naprosto spokojení uživatelé těchto objektů. Systém Leonardo se stal zdrojem komfortu během zimních měsíců a zároveň ušetřil uživatelům nemalé peníze na ročních nákladech vytápění.

Nezávazná konzultace

Nabídka stropních systému pro vytápění 

04: Eurothem Leonardo

LEONARDO

SÁDROKARTONOVÝ SYSTÉM STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ

Více informací

02: SAPP

SAPP

METALICKÝ SYSTÉM STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ

Více informací

03: Climacustic

CLIMACUSTIC

DŘEVĚNÝ SYSTÉM STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ

Více informací

DomluVte si nezávaznou schůzku

Produkty

Eurotherm Leonardo

Sádrokartonový systém Leonardo je tvořen aktivními a pasivními panely, které v zimním období zajišťují vytopení dané místnosti, zatímco v letních měsících vytvoří dokonalý komfort v režimu chlazení.

Více informací
Eurotherm Leonardo

Eurotherm SAPP

Metalický systém SAPP je tvořen hliníkovými lamelami s potrubím, které v zimním období zajišťují vytopení dané místnosti, zatímco v letních měsících vytvoří dokonalý komfort v režimu chlazení.

Více informací
Eurotherm SAPP

Fantoni Climacustic

Dřevěný systém CLIMACUSTIC je tvořen aktivními a pasivními lamelami, které v zimním období zajišťují vytopení dané místnosti, zatímco v letních měsících vytvoří dokonalý komfort v režimu chlazení.

Více informací
Fantoni Climacustic